Furniture Design

Проекти

Ние не просто проектираме дизайн, а превръщаме проектирането в изкуство

 

  В пространствата, които проектираме може да се види изкуството на художници с международно признание като Наталия Тодорова – български дизайнер, който повече от 20г. работи в NY

  В своите дизайнерски концепции ние влагаме изкуство -  правим колажи, макети, ръчни скици и схеми,  изобразяваме идеи си със Системите за компютърното проектиране – CAD (на програмите AUTOCAD, ARCHICAD, SKETCH UP).  Проектите се съгласуват с всички инженерни специалности, с изпълнителите и доставчиците. Така стигаме до планирането на логистиката и бюджета, които залягат в реализацията на финалния етап „КОНТРОЛ“ – Проджект мениджмънт и Авторски надзор върху качеството на производството и изпълнението.

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА – ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

 

 

 

 

ХЕТЕЛСКИ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ