Furniture Design

Мисия

Нашата мисия

"Грижа за Вашата инвестиция"

Нашата визия:

ДИЗАЙН, АРХИТЕКТУРА, ДЕКОРАЦИЯ, АРТ

Нашата формула

КОНЦЕПЦИЯ, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ

Ние поднасяме дизайнерските си концепции като изкуство  -  правим колажи, макети, ръчни скици и схеми,  изобразяваме идеи си със Системите за компютърното проектиране – CAD (на програмите AUTOCAD, ARCHICAD, SKETCH UP). 

Проектите ни се съгласуват с всички инженерни специалности, с изпълнителите и доставчиците. Така стигаме до планирането на логистиката и бюджета, които залягат в реализацията на финалния етап „КОНТРОЛ“ – Проджект мениджмънт и Авторски надзор върху качеството на производството и изпълнението.